Ik heb een ‘dit is niet pluis-gevoel’, en nu?

Als schadebehandelaar is het je doel om zo goed mogelijk een klant te woord te staan en onder de juiste polisvoorwaarden de schade goed af te handelen. Je kennis en expertise is hierin essentieel. Zo moet je de polisvoorwaarden kennen, de juridische aspecten en relevante wet- en regelgeving weten en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de branche. Daarnaast moet je in staat zijn om feiten te onderzoeken, de oorzaak en omvang van de schade juist vast te stellen en de juiste beslissingen te nemen. Maar wat als je nu een niet pluis-gevoel hebt bij een dergelijke schademelding? Hoe ga je daar dan mee om? En wat kun je als schadebehandelaar als je te maken hebt met iemand die opzettelijk de verzekeraar probeert te misleiden?

Tijdens een bijeenkomst van het team, waarbij alle schadebehandelaars van Van Ameyde Interim Professionals aanwezig waren, werd ingezoomd op het onderwerp fraude. Of je nu een schadebehandelaar Brand, Aansprakelijkheid of Auto bent, je kunt bij alle soorten schades te maken hebben met fraude. Gezien het van groot belang is dat je integer en ethisch handelt, de belangen van alle betrokken partijen in overweging neemt en voldoet aan de geldende gedragscodes en richtlijnen, dien je als schadebehandelaar ook te weten wat te doen bij een niet pluis-gevoel.

Peter Knijp, Advocaat en Partner bij Stadermann Luiten heeft ons in zijn sessie verteld hoe je als schadebehandelaar hiermee om kunt gaan. Hieronder tips voor jou als schadebehandelaar:  

1. Zorg voor juiste en volledig documentatie

Verzamel de beschikbare informatie en documenten met betrekking tot de schade. Je kunt hierbij denken aan de schadeaangiften, foto’s en getuigenverklaringen. Documenteer ook de afwijkende of verdachte omstandigheden die je opvallen. Analyseer de beschikbare informatie en identificeer de inconsistenties.

2. Bespreek je zorgen

Als schadebehandelaar is het essentieel om bij complexe dossiers of bij een niet pluis-gevoel je zorgen te delen met een senior collega, je leidinggevende of de afdeling fraude. Leg hierbij uit waarom je een sterk gevoel van onbehagen hebt en welke aspecten je verontrusten.

3. Raadpleeg interne bronnen

Werk samen met je collega’s die mogelijk meer inzicht hebben in het verzekeringsdomein of ervaring hebben met fraudeonderzoek. Zij helpen je bij het analyseren van de situatie en het beoordelen van de mogelijke risico’s.

4. Volg het beleid van de organisatie

Iedere organisatie heeft richtlijnen en procedures bij het omgaan met fraudegevallen. Raadpleeg de interne regels, draag indien mogelijk het dossier over aan het fraudeteam. Zij kunnen de verdere stappen coördineren.

Is uiteindelijk gebleken dat er sprake is van fraude? Dan kan gekozen worden voor maatregelen waarbij het schade vergoedingstraject wordt gestaakt, de uitgekeerde schade of de eigen behandelingskosten worden teruggevorderd. Zwaardere maatregelen is het doen van aangifte of het incident melden bij registers. Volgens het Verbond van Verzekeraars worden jaarlijks 12.000 mensen betrapt op het plegen van verzekeringsfraude. Daarom is de rol van een schadebehandelaar, zijn kennis en expertise en de juiste documentatie ontzettend belangrijk.