Duurzaamheid

Een duurzame toekomst versnellen

Duurzaamheid is verweven in onze cultuur, ons beleid en onze processen. Ons doel is om waarde te creëren en tegelijkertijd verantwoordelijkheid te nemen voor onze sociale en ecologische impact. Daarom hebben wij EcoVadis, ‘s werelds meest vertrouwde aanbieder van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven, ingeschakeld om onze voortgang te controleren.

Van Ameyde- Nederland

Gouden medaille voor duurzaamheid

Van Ameyde- België

Zilveren medaille voor duurzaamheid

Global Reporting Initiative (GRI)

De GRI-normen weerspiegelen wereldwijde best practices voor duurzaamheidsrapportages. Dit zijn de stappen die we nemen in de richting van de naleving van GRI-normen, die voldoen aan ambitieuze ESG (milieu-, sociale en bestuur) criteria:

Onze ecologische voetafdruk verkleinen

 • Recycling en circulariteit om afval te verminderen
 • Minder reisbewegingen
 • Groenere gebouwen en transport
 • Groepsdoelstelling is CO2-neutraliteit in 2030

Het vervullen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

 • Verbeter de betrokkenheid van medewerkers
 • Stimuleer groeimogelijkheden
 • Neem deel aan liefdadigheidsevenementen
 • Anti-discriminatie en gelijke kansen voor iedereen

Het verankeren van verantwoord ondernemen

 • Naleving van de ethiek en gedragscode
 • Nultolerantie ten aanzien van corruptie en discriminatie
 • Afwezigheid van moderne slavernij in onze toeleveringsketen

Zorgdragen voor duurzaam inkopen

 • Verminder de milieu-impact van de toeleveringsketen
 • Zorg voor eerlijke handel
 • Bescherm de mensenrechten in onze toeleveringsketen